GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Wniosek „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice” z dofinansowaniem.

Gmina Marcinowice uzyskała kolejne dofinansowanie na działania z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach projektu grantowego pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1, Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Zgodnie z założeniami projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia, dzięki którym mieszkańcy z Gminy Marcinowice nabędą umiejętności w zakresie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz korzystania z Internetu, w tym e-usług.

Zaplanowano, że w szkoleniach weźmie udział 50 osób zamieszkujących Gminę Marcinowice. Do udziału w projekcie będą mogły zgłaszać się osoby powyżej 25 roku życia. Działania  przewidują organizację 5 cyklów szkoleń w wymiarze 12 godzin (na jeden cykl). Tematyka szkoleń zostanie zweryfikowana na etapie zgłaszania się kandydatów do udziału w projekcie z zakresu siedmiu modułów tematycznych, tj.:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość udziału tylko w jednym cyklu. Terminy, miejsce i częstotliwość spotkań będą dostosowane do potrzeb uczestników. Przy rozpatrywaniu dokumentów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kwota dofinansowania: 27.575,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź