GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT ! DZIŚ MIJA TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Gmina Marcinowice uprzejmie informuje, że mikro lub mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646 z późn. zm.), chcąc zachować cenę energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 roku w II półroczu 2019 r., muszą złożyć w terminie do 29.07.2019 r. u swojego sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie wynikające z art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1210).

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź