GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników
Autor:Publikacja: Administrator 2

Uwaga rolnicy! Zwrot podatku akcyzowego – II termin

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2021 roku  wynosi 100,00 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Obowiązuje również dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2021 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2020 roku).

Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w terminie od 1-29 października 2021 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego oraz umawianie wizyt
w celu weryfikacji wniosku lub potwierdzenia kopii faktur – możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 850 34 83 wew. 23.

W celu usprawnienia wypłat podatku akcyzowego – prosimy w miarę możliwości
o wpisywanie na wniosku 24-cyfrowego numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie

Wzór wniosku – akcyza 2021

Zestawienie faktur

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź