GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Umowa na budowę świetlic podpisana

21 maja w Urzędzie Gminy miało miejsce podpisanie umów w ramach zadania: „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów”, dofinansowane dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas podpisania umowy obecni byli: Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek, Radny wsi Strzelce Waldemar Krzyśków, Radny wsi Tworzyjanów Michał Kot, Skarbnik Gminy Marcinowice Anna Czernicka, Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Janina Kuta, przedstawiciel firmy ,,Tom-Bau‘‘ Tomasz Kupś oraz inspektor nadzoru Dariusz Sarnacki.
Całkowita wartość projektu w miejscowości Strzelce wynosi 1081.017,13 natomiast w miejscowości Tworzyjanów wynosi 1.210.739,18. Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie, które opiewa na kwotę 1 000 000 zł.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź