GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Projekt „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego”,

 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy rozpoczyna projekt „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego”, zakładający  zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia, zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Kto może wziąć udział w projekcie (warunki muszą być spełnione łącznie):

 • Imigranci z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  związku z działaniami  wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni do Polski z terytoriom Ukrainy w związku z wojną i nie są obywatelem UE
 • Bezrobotni lub bierni zawodowo
 • Osoby od 30 roku życia
 • Osoby zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • Doradztwo  (7 h) służące przygotowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
 • Indywidualną pomoc (3 h) w znalezieniu zatrudnienia  poprzez pośrednictwo pracy
 • Grupowe szkolenia (2 dni po 8 h) z umiejętności radzenia sobie na lokalnym rynku pracy
 • Szkolenia i kursy zawodowe zgodne z indywidualnymi potrzebami (13 dni po 8 h)
 • Szkolenia komputerowe (dla 75 osób: 5 dni po 8 h)
 • Staże: 3 miesiące, 40 h/tygodniowo

Dodatkowo:

 • W ramach projektu planowane jest wspieranie zatrudnienia poprzez doposażenia miejsc pracy: 32 doposażenia, obowiązek utrzymania miejsca pracy przez 24 miesiące
 • Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie tłumacza w ramach poszczególnych działań projektowych
 • W ramach szkoleń, kursów zawodowych uczestnicy otrzymają: stypendium szkoleniowe, catering (przerwa kawowa i dwudaniowy obiad)
 • W ramach staży uczestnicy otrzymają stypendium stażowe
 • W projekcie weźmie udział 150 osób

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź