GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

 

Minister Zdrowia ogłasza konkurs wniosków nr FM-SRP.01.2022 na:

dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

zwany dalej „konkursem”, w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.

Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej projektowanych do realizacji w obszarze priorytetowym wskazanym przez Ministra Zdrowia w 2022 r. w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki – edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, realizowanych przez gminy.

We wniosku należy uwzględnić realizację programu polityki zdrowotnej przez co najmniej dwa lata (730 dni) w okresie pomiędzy dniem publikacji listy rankingowej, na której znalazł się zaakceptowany przez Ministra wniosek o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej, a dniem 31 grudnia 2025 r.

Więcej informacji na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź