GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Program Wykonawczy Strategii Sudety 2030

Wójt Gminy Marcinowice serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji projektów/działań, które będą podstawą do utworzenia Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030.

Mając na uwadze nową perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021 – 2027 oraz realną szansę na uzyskanie wsparcia z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, Gmina Miasto Świdnica wraz z 106 innymi gminami/powiatami w oparciu opracowaną Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategią Rozwoju Sudety 2030”, w grudniu 2019 r. przystąpiła do prac nad Raportem dla miasta, jako element składowy Programu Wykonawczego Inicjatywy Sudety 2030. W ramach Raportu zostanie opracowana lista projektów, które oddawać będą realne potrzeby subregionu Sudety 2030 oraz solidarne podejście do rozwoju tego obszaru.

Projekty będzie można zgłaszać od 24 stycznia 2020 r.  w wersji papierowej do Urzędu Gminy Marcinowice ul. J. Tuwima 2, pok.26 lub elektronicznie pod adres promocja@marcinowice.pl

Wzór formularza projektowego w wersji edytowalnej Word znajduje się na stronie internetowej www.marcinowice.pl lub w wersji tradycyjnej w siedzibie urzędu.

Formularz zgłoszeniowy

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź