GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Przebudowa drogi gminnej – ul. Okrężna w Marcinowicach

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Marcinowice została podpisana umowa w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach”.

Podczas podpisania umowy obecni byli: Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Pan Stanisław Wrona, kosztorysant firmy Pan Krzysztof Sachs oraz prezes Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach Pan Jacek Taratuta.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 690 277,39 zł. Na to zadanie Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 529 443,93 zł., natomiast wkład własny gminy wynosi 160 833,46 zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie: jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zakończenie zaplanowane jest na grudzień bieżącego roku.

Wykonawca zadania:  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź