GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Gmina Marcinowice z dotacją na polsko-czeską współpracę

Dofinansowanie w kwocie 14 960,85 Euro otrzymała Gmina Marcinowice na kontynuację i rozwinięcie współpracy pomiędzy instytucjami i lokalną społecznością po obu stronach granicy.

Wspólne przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców Gminy Marcinowice i Mikroregionu Lazenskiego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa dwudniowe wyjazdy mieszkańców z terenu Gminy Marcinowice do Mikroregionu oraz dwa dwudniowe pobyty dla mieszkańców z Mikroregionu.
Całkowita wartość projektu – 17 601,00 Euro
Środki otrzymano z Euroregionu Glacensis na realizację partnerskiego projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź