GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Informacje dla rolników / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży-konkurs ofert

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Program wspiera finansowo projekty polegające na organizacji półkolonii dla dzieci rolników. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci oraz młodzież urodzone od 1 stycznia 2005 r., w przypadku których co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS albo pobiera z KRUS rentę lub emeryturę.

Kto może złożyć wniosek ?

Organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidualnych, izby rolnicze, które spełniają następujące warunki:
– prowadzą działalność statutową na rzecz rolników i członków ich rodzin od co najmniej 1 roku,
– posiadają własny adres email, stronę internetową lub profil na portalu społecznościowym.

Szczegóły programu znajdują się na stronie

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-ml-9.html

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź