GminaMarcinowice

Home / Informacje dla rolników / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Rodzaj i zakres tego przedsięwzięcia to: transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że warunkiem i obowiązkowym dokumentem do złożenia wniosku jest wykonanie  inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, z podaniem poszczególnych rodzajów odpadu w kg.

Termin złożenia przez zainteresowanych Rolników informacji, na załączonej karcie zgłoszeniowej, na biurze podawczym Urzędu Gminy Marcinowice (pokój nr 2 parter) do dnia 22.11.2019 r. włącznie.

Dodatkowym warunkiem wzięcia przez Rolników udziału w programie, będzie zobowiązanie dostarczenia odpadów na PSZOK w Marcinowicach lub inne miejsce wskazane przez Urząd. (Zbieranie odpadów od rolników nie jest kosztem kwalifikowanym.)  

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2020.

Nadto karty zgłoszeniowe do pobrania w referacie rolnictwa (pokój nr 11); pozostałe informacje telefonicznie (74 850 34 83) lub pocztą elektroniczną (srodowisko@marcinowice.pl).

 W załączniku wniosek do pobrania:

wniosek-folie

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź