GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na powstanie Klubu Malucha

Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 385 958 zł na stworzenie Klubu Malucha.

Do tego celu przystosowany będzie obiekt po byłej szkole w Wirach. Dzięki programowi opieką zostanie objętych 24 dzieci do 3 roku życia. Wsparcie obejmuje adaptację budynku oraz funkcjonowanie Klubu w początkowym okresie.

Całkowita wartość zadania to 482 448 zł.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź