GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  28 PAŹDZIERNIKA 2022 r. o godz. 8:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z Klubu Malucha w Wirach

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.

8. Zamknięcie sesji

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 28 października 2022 r.  od godz. 8:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź