GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Administrator 2

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjmuje zgłoszenia na kolonie dla dzieci

Biuro Krajowej Rady Izby Rolniczych organizuje 11-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 1 stycznia 2003 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe , wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę  bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Propozycją KRIR w czasie tegorocznych wakacji jest kolonia 50 uczestników nad morzem w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym Beata i Fiord, Smołdziński Las 4 , 76-214 Smołdzino, tel.59 846 43 86 w terminie od 25.07.2019. do 04.08.2019r.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 550,00zł. i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul .Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa

nr BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu.

W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione:

– zakwaterowanie,

– wyżywienie,

– opiekę pedagogiczną i medyczną,

– ubezpieczenie,

– transport na kolonie i z powrotem na miejsca zbiórki.

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem 30 czerwca 2019 r. Termin ten jest również terminem na dokonanie wpłaty za uczestnictwo w koloniach na w/w konto KRIR.

W razie pytań i wątpliwości zainteresowane osoby proszę o kontakt tel. 502-277-426, email: z.grakowicz@izbarolnicza.pl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź