GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Konserwacja potoku Wieprzówka

Konserwacja potoku Wieprzówka przepływającego pomiędzy miejscowościami Wiry i Mysłaków to efekt porozumienia jakie zostało zawarte pomiędzy Gminą Marcinowice a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Zdjęcia przedstawiają widok potoku sprzed i po wykonaniu prac konserwacyjnych na długości 1,5 km.

Całość zadania wyniosła 44 280 zł. z czego wkład własny Gminy Marcinowice to 3000 zł. Wykonawcą prac jest firma „DREW-TRANS” z Jeleniej Góry.
W odbiorze prac uczestniczyli: Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek, Beata Staryszak – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Ryszard Porębski – Inspektor UG Marcinowice, Zbigniew Adamus – Przedstawiciel PGW WP – Nadzór Wodny Świdnica i wykonawca robót Łukasz Szłapa.

 

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź