GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Informacja dotycząca pracy Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w okresie wakacji

 

Szanowni Rodzice,

W związku z tym, że pojawiają się rodzice, którzy nie złożyli kart zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny w obowiązującym terminie, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Marcinowicach przypomina, że:

wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie wakacji (lipiec i sierpień) zostały podane WSZYSTKIM RODZICOM w formie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń placówki, informacji na stronie internetowej zarówno przedszkola jak i gminy, a także na stronie fb przedszkola.

Ponadto przypomnienia o upływającym terminie zgłaszania dzieci na okres wakacji przedstawione zostały w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń przedszkola jak również na stronie fb poszczególnych grup przedszkolnych.

Ankiety, które wypełniali Państwo w styczniu br. były, tak jak informowałam, tylko informacją wstępną. Na podstawie wypełnionych w styczniu ankiet, dyrektorzy placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice oraz organ prowadzący, podjęli decyzję o terminie przerwy w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie wakacji.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYŻURÓW W CZASIE WAKACJI zawierał wszystkie informacje na temat terminu, miejsca i zasad na jakich mogą zgłaszać Państwo swoje dzieci na dyżury wakacyjne. Komunikat ten zawierał także dokładną datę składania kart zgłoszeniowych.

Większość rodziców wypełniła i w obowiązującym terminie, złożyła karty zgłoszeń do przedszkola. Na podstawie złożonych przez Państwa kart zgłoszeniowych zaplanowano pracę i funkcjonowanie przedszkola w okresie wakacji.

W miesiącach lipiec – sierpień w przedszkolu funkcjonuje jeden oddział z maksymalną liczbą dzieci 25.

W okresie luty-czerwiec br. podjęto wszelkie działania związane ze skutecznym poinformowaniem zainteresowanych Rodziców o możliwości przebywania dzieci potrzebujących opieki w okresie wakacji.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź