GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

„Dolnoślązak Umie Pływać 2019”

 

Gmina Marcinowice po raz kolejny przystąpiła do projektu „Umiem pływać” II etap. Realizatorem programu jest Dolnośląska Federacja Sportu  z  siedzibą we Wrocławiu w porozumieniu z Gminą Marcinowice. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W projekcie udział bierze 15 uczniów z II klasy Szkoły Podstawowej w Marcinowicach tj. 1 grupa. Zajęcia są realizowane na pływalni Aquarius. Park Wodny w Bielawie. Zaplanowanych jest 10 wejść (po 2 godziny lekcyjne).

Pierwsze zajęcia odbyły się 24 września, natomiast ostatnie zajęcia zaplanowane są na 26 listopada 2019 r. Dowóz dzieci do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie Aquarius Park Wodny realizowany jest przez przewoźnika Piotr Żuk Biuro Turystyczne, Świdnica.

Harmonogram zajęć:

– październik br.: 01, 08, 15, 22, 29

– listopad br.: 05, 12, 19, 26.

Dolnośląska Federacja Sportu w całości pokrywa wydatki dotyczące projektu tj. wejście na basen, instruktora, ubezpieczenie. Koszty transportu dzieci dojeżdżających na basen pokrywa DFS i Gmina Marcinowice (wkład własny gminy to 1500 zł.).

Gmina także zapewnia opiekę nad uczestnikami projektu oraz w trakcie zajęć na pływalni.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź