GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Administrator 2

Dofinansowanie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na zajęcia wspomagające dla uczniów

Minister Finansów Funduszy Zewnętrznych i Polityki Regionalnej w dniu 16 września 2021 r. przyznał Gminie Marcinowice kwotę 15 750 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki zostały przyznane z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej oraz języka regionalnego.

W Gminie Marcinowice takie działania edukacyjne zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Marcinowicach w ilości 135 godzin (j. polski, matematyka, chemia, j. angielski) i Szkole Podstawowej w Strzelcach w ilości 90 godzin (j. polski, matematyka). Zajęcia przeprowadzone zostaną w klasach IV – VIII.
Zajęcia wspomagające tzw. pocovidowe realizowane są w oparciu o rozporządzenie MEiN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź