GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Bezpłatne szkolenie – LGD Ślężanie

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru ogłaszanego przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres projektów grantowych:
1. Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR (np. warsztaty m in. kulinarne, artystyczne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne).

2. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR (np. wiaty, place zabaw, miejsca piknikowe, oznaczenia szlaków, ścieżki dydaktyczne czy przyrodnicze, siłownie zewnętrzne i inne).

Harmonogram szkoleń w gminach – Marcinowice

Harmonogram szkoleń w gminach – zbiorczy

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź