GminaMarcinowice

Home / Informacje dla rolników / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

 

Rozpoczynają się żniwa – okres wzmożonych prac polowych, gdy rolnik narażony jest na wypadki, wykonując pracę w pośpiechu, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury. W tym czasie dochodzi do wielu drastycznych i skutkujących rozległymi urazami zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych. Apelujemy szczególnie do gospodarstw, gdzie przebywają dzieci, aby przy wykonywaniu nawet najprostszych prac pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia. 

Przypominamy, że zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi. Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających wymagane uprawnienia. Brak dostatecznych umiejętności przy obsłudze ciągnika i ograniczone możliwości psychofizyczne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą zdarzenia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca się w pobliżu pojazdu. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych – szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. Podczas ich bezpośredniej obsługi występuje ryzyko pochwycenia przez elementy ruchome, skaleczenia, a nawet amputacji kończyn. Pamiętajmy, że niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych. Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach związanych na przykład z zabawą w pobliżu pola, na którym pracują maszyny. Ryzyko przygniecenia, potrącenia lub przejechania przez maszynę rolniczą dotyczy szczególnie małych dzieci, które mogą być niezauważone przez operatora. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu maszyn również z uwagi na szkodliwy hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy. Na stronie internetowej KRUS dostępna jest lista kontrolna, przy pomocy której można kompleksowo zidentyfikować potencjalne źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie. Listy takie również dostępne są w siedzibie świdnickiej Palcówki. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo dzieci na wsi opracowano „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Wykaz jest rezultatem prac Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie i został uzgodniony oraz zaakceptowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Głównego Inspektora Pracy. Pełen tekst Wykazu znajduje się na stronie internetowej www.krus.gov.pl

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź