GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje ws. Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz projektu Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku.

Minister Infrastruktury informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w okresie 20 czerwca – 11 lipca 2022 r.

Dokumentacja dotycząca projektów Programów i opracowanych dla nich projektów Prognoz OOŚ dostępna jest w wersji papierowej w lokalu Business Lab przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie w pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00; w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury, oraz na stronie https://partycypacja-publiczna.pl/.

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie zapraszamy na planowane w terminie 5 lipca 2022 r. spotkanie konsultacyjne w formule on-line, na którym zaprezentowane zostaną projekty konsultowanych Programów oraz główne wnioski z opracowanych dla nich Prognoz OOŚ. Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne będą na stronie  https://partycypacja-publiczna.pl/.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko2?fbclid=IwAR2iBLhW6Xs4D-e2tuU5HWIv8FihNo_any0Fyx06VXX2HO0YCy09k7pra00&fs=e&s=cl

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź