GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

11.rocznica powstania Stowarzyszenia „Jasny Horyzont”

15 grudnia 2019 r. w świetlicy w Mysłakowie odbyła się uroczystość z okazji jedenastej rocznicy powstania Stowarzyszenia „Jasny Horyzont” .

Pomysłodawcami utworzenia Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie na terenie Gminy Marcinowice było małżeństwo Zofii i Jana Hatala, którzy zorganizowali grupę ludzi zainteresowanych pomysłami rozpowszechniania i krzewienia trzeźwego stylu życia. Przez kilka kolejnych spotkań przyjęto statut i ustalono nazwę Stowarzyszenia „Jasny Horyzont”. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez wszelkie możliwe formy rozpowszechniania i promowania trzeźwego stylu życia, zwiększenia świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych uzależnień.

W uroczystości brał udział  Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Iwona Wiśniewska, Radna Marcinowic Bożena Lema, Prezes Stowarzyszenia Pani Zofii Hatala, Sołtys wsi Mysłaków Beata Pater oraz członkowie stowarzyszenia.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź