GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – ZOSTAŃ POLICJANTEM

 

Satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi naprawdę  bywa bezcenna, a stabilne zatrudnienie i możliwość stałego rozwoju, zagwarantuje bezpieczeństwo Tobie i twojej rodzinie. Jednak musisz wiedzieć, że to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Jeśli szukasz zmian w swoim dotychczasowym życiu i jesteś gotów na prawdziwe wyzwania, a także myślisz poważnie o swojej przyszłości, nie zastanawiaj się już dłużej, dołącz do nas. Zostań POLICJANTEM. Chcesz pracować z nami, ale nie wiesz jak to zrobić, gdzie złożyć dokumenty jaka procedura Cię czeka? Zadzwoń na nr telefonu 47 87 552 03 lub 47 87 553 39 odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Niezależnie od wykształcenia, jakie obecnie posiadasz (minimum średnie), możesz wstąpić do służby i nadal kontynuować edukacje na wybranym przez siebie kierunku. Jeśli rozpocząłeś już wcześniej naukę, przełożeni postarają się dostosować Twój grafik służby tak, abyś mógł ją kontynuować. Jeśli nie, zawsze możesz rozważyć rozpoczęcie nieodpłatnej edukacji i skorzystać z oferty Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Pamiętaj, że zostając policjantem, staniesz się członkiem ponad 100-tysięcznej formacji, której głównym celem jest pomaganie obywatelom i dbanie o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją – dużo wymagający i dający też dużo w zamian. Codzienna satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i niejednokrotnie wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy – bywa przecież bezcenna.

Ile będziesz zarabiał niosąc pomoc innym i dbając o ich bezpieczeństwo. Poniżej podano średnie kwoty uposażenia funkcjonariuszy według grup zaszeregowania w wysokości brutto i netto. Na wysokość pensji mundurowego ma również wpływ wysługa lat. Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia za pracę osoby, która nie ukończyła 26 roku życia, nie jest potrącany podatek dochodowy.

 • Kursant (I grupa zaszeregowania) w stopniu posterunkowego podczas pobytu na kursie podstawowym, gdzie ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie – około 4.447 złotych brutto (3.759 złotych netto -na rękę),
 • Policjant (II grupa zaszeregowania) w stopniu starszego posterunkowego – około 5.617 złotych brutto (4.678 złotych netto- na rękę),
 • Referent (III grupa zaszeregowania) w stopniu sierżanta/starszego sierżanta/sierżanta sztabowego może otrzymywać wynagrodzenie w przedziale od 5.877 do 5.927 złotych brutto (od 4.891 do 4932 złotych netto na rękę),

KOLEJNE AWANSE wiążą się z wyższą grupą zaszeregowania- czyli wyższą pensją

Czy funkcjonariusz oprócz pensji otrzymuje jeszcze inne dodatki? Policjanci otrzymują  miedzy innymi:

 • nagrodę roczną, czyli tzw. trzynastkę i jest ona w wysokości jednej uśrednionej pensji,
 • ekwiwalent wysokości około 2 tysięcy złotych rocznie z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów umundurowania, bo pierwszy komplet otrzymują bezpłatnie,
 • coroczną dopłatę do wypoczynku w wysokości 333,6 złotych na ręke na członka rodziny,
 • jednorazowy dodatek na zagospodarowanie (w wysokości średniej pensji), który otrzymywany w momencie przejścia ze służby przygotowawczej do służby stałej, czyli po 3 latach pracy,
 • jednorazowy dodatek na zakup mieszkania w wysokości blisko 4600 złotych na rękę na osobę w rodzinie, a policjanci nieposiadający mieszkania, którzy są już w służbie stałej, czyli po 3 latach – mogą otrzymywać wsparcie comiesięczne w wysokości około 220 złotych na rękę
 • funkcjonariusze, którzy do swojej jednostki dojeżdżają z innej miejscowości, mogą także otrzymać zwrot kosztów biletu komunikacji zbiorowej.

Kto może pełnić służbę w Policji

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o  kontakt osobisty z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy lub telefoniczny pod numerami telefonów 47 87 552 03 lub 47 87 553 39.

Przygotuj niżej wymienione dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną komendę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a w przypadku mężczyzn książeczkę wojskową z  informacją o przeniesieniu do rezerwy.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji, które składa się z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna). Szczegółowa punktacja dostępna jest w Informatorze dla kandydata.

Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 6  miesięcy na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi około 3 miesięcy.

Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

 

A potem – do służby we wskazanej przez Ciebie jednostce.

ZOSTAŁEŚ PRZECIEŻ POLICJANTEM.

 

Oficer Prasowy KPP Świdnica

mł. asp. Magdalena Ząbek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź