GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Bez kategorii / Czas wolny
Autor:Publikacja: Administrator 2

Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach serdecznie zaprasza rodziny wielodzietne, zamieszkujące na terenie gminy Marcinowice do składania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje:
rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
w wieku do 18. roku życia,
w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Posiadacze KDR mają możliwość korzystania z katalogu sfery kulturalnej , rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wykaz zniżek
https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
Karta jest przyznawana niezależnie
od dochodu w rodzinie.
Wydanie jej jest BEZPŁATNE.
OPŁATY:
za wydanie duplikatu Karty – 11,00 zł
za domówienie Karty tradycyjnej w przypadku gdy została już wcześniej udostępniona elektroniczna forma Karty -10,00 zł
Karta Dużej Rodziny jest dostępna
w dwóch formach:
tradycyjnej (plastikowa karta),
elektronicznej (na urządzeniach mobilnych)
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach lub drogą elektroniczną – https://empatia.mpips.gov.pl/.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź