GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Zebranie wiejskie w miejscowości Wirki

 

Z A W I A D O M I E N I E

O ZEBRANIU WIEJSKIM

 

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY MARCINOWICE, SOŁTYS WSI WIRKI ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ WE WSI WIRKI NA BOISKU ORLIK DNIA  2 LIPCA 2021r.  (PIĄTEK) O GODZ.19:00.

 

I TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 19:00

II TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 19:15 (w przypadku gdy w I terminie zebrania nie wzięła udziału wymagana liczba uprawnionych mieszkańców).                                                                                                

 

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania
  2. Omówienie tematyki związanej z realizacją Funduszu Sołeckiego wsi Wirki w bieżącym roku i planowanych działań w kolejnym roku
  3. Inne sprawy bieżące
  4. Zamknięcie zebrania

                                                                                               Sołtys wsi Wirki

                                                                                               Teresa Michalak

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź