GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Zasady bezpieczeństwa przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu, przypominamy o szczególnych zasadach bezpieczeństwa, które należy zachować podczas wizyty w Urzędzie Gminy w Marcinowicach.

budynek urzędu gminy

  • Przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji znajduje się na parterze przy drzwiach wejściowych.
  • Należy założyć maseczkę zakrywającą usta i nos.
  • Należy zachować dystans 2 metrów od innych osób.
  • W urzędzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • W urzędzie nie może przebywać osoba mająca kontakt z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sama objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Zaleca się korzystanie z własnych długopisów notatników, itp.

Obsługa Interesantów odbywa się w następujący sposób:

  • telefonicznie: 74 85 85 226 – w godzinach pracy Urzędu:
  • e-mail: gmina@marcinowice.pl
  • platforma e-puap
  • w formie korespondencyjnej: list tradycyjny.

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 13:00

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym:

Tel. 74 85 85 226, numery wewnętrzne poniżej:

  NR WEWNĘTRZNY NR POKOJU
WÓJT 33
SEKRETARZ 33
SEKRETARIAT 33 21
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 42
REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I OŚWIATY
KIEROWNIK (OŚWIATA, BIURO RADY GMINY) 39 19
DOWODY OSOBISTE 37 24
PRZETARGI, NGO 37 25
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, STRAŻE POŻARNE 35 26
INFORMATYK 35 26
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KIEROWNIK 27 5
INWESTYCJE 36 12
UTRZYMANIE DRÓG, OŚWIETLENIE 21 4
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 21 4
GOSPODARKA KOMUNALNA 43 3
REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK 34 10
ROLNICTWO, DZIERŻAWY, AKCYZA, OCHRONA ŚRODOWISKA 23 11
REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW
SKARBNIK GMINY 40 27
PODATKI I OPŁATY 31 29
ROZLICZENIA PODATKÓW I OPŁAT 31 29
CZYNSZE I OPŁATY 31 29
GOSPODARKA ODPADAMI-OPŁATY 30 28
KSIĘGOWOŚĆ 30 28
KADRY 29 18

Przypominamy i apelujemy o dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną. Poniżej podajemy numery kont dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat skarbowych, podatków i opłat lokalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

B.S. Świdnica O/Marcinowice, nr konta: 71 9531 1029 2006 6000 0101 0033

Podatki, opłaty lokalne i opłata skarbowa:

B.S. Świdnica O/Marcinowice, nr konta: 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź