GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  20 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/21 z XXXVI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 lipca 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Świdnickiej we wsi Marcinowice, gm. Marcinowice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Wolne wnioski i oświadczenia
 14. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 15. Zamknięcie sesji

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 8:30

Miejsce obrad Komisji: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

 

 

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 20 sierpnia 2021 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź