GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  08 października 2021 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/21 z XXXVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 sierpnia 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/21 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 02 września 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego  na uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw; Białej, Chwałkowa, Goli Świdnickiej, Gruszowa, Kątek, Klecina, Kraskowa, Marcinowic, Mysłakowa, Sadów, Stefanowic, Strzelec, Szczepanowa, Śmiałowic, Tąpadeł, Tworzyjanowa, Wirek, Wir, Zebrzydowa
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr  XXVIII/157/20 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na rok 2021
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marcinowice zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Wolne wnioski i oświadczenia
 15. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 16. Zamknięcie sesji

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. o godz. 8:30

Miejsce obrad Komisji: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 08 października 2021 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź