GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  27 listopada 2020 r. o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXVI z XXVI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 października 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Marcinowice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z siedzibą w Wirach i utworzenia Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności działki gruntu nr 258/1 AM-1 o pow. 0,27 ha obręb Marcinowice w drodze darowizny na cele publiczne
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Wolne wnioski i oświadczenia
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 17. Zamknięcie sesji

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić od godz. 8:30 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź