GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  12 października 2020 r. o godz. 11:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXII z XXII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 czerwca 2020 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XXIII z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 lipca 2020 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr XXIV z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 13 sierpnia 2020 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr XXV z XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 07 września 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu
 10. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Marcinowice w sprawie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Wolne wnioski i oświadczenia
 18. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 19. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 8:00.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź