GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  07 września 2020 r. o godz. 9:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej na terenie Gminy Marcinowice.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia oraz informacje dla radnych i sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź