GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  29 stycznia 2021 r. o godz. 9:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXVIII/20 z XXVIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXVIII/157/20 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na rok 2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu, flagi, baneru, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Marcinowice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2021 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2021 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2021 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2021 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marcinowice na 2021 rok
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Wolne wnioski i oświadczenia
 18. Informacje dla radnych, sprawy bieżące: przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Marcinowice za 2020 rok.
 19. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 8:30 w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna.

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 29 stycznia 2021 r. od godz. 9:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź