GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

XXIII SESJI RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXIII NADZWYCZAJNA Sesja Rady Gminy Marcinowice

PORZĄDEK OBRAD SESJI :
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2020/2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
7. Wolne wnioski i oświadczenia
8. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
9. Zamknięcie sesji

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź