GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  26 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXI z XXI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 maja 2020 r.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marcinowice za 2019 rok i debata nad Raportem
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marcinowice wotum zaufania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Marcinowice
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/122/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/178/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Marcinowice
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 15. Interpelacje i zapytania radnych
 16. Wolne wnioski i oświadczenia
 17. Informacje dla radnych, sprawy bieżące:
 18. Zamknięcie sesji

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 8:30

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9:30.

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź