GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  30 października 2019 r.  o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XIV/19 z XIV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 września 2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XV/19 z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 08 października 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z siedzibą w Wirach i utworzenia Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice za rok szkolny 2018/2019
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Wolne wnioski i oświadczenia
 15. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 16. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 8:30.

 

 

                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                   /-/    Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź