GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  08 października 2019 r.  o godz. 16:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                      /-/ Artur Fiołek

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź