GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

XLVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  18 marca 2022 r. o godz. 10:30

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XLVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XLVI/22 z XLVI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marcinowice w 2022 roku”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Wolne wnioski i oświadczenia
 13. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 14. Zamknięcie sesji

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 8:30.

 

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 18 marca 2022 r. od godz. 10:30 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice.

 

Informacje dotyczące sesji znajdują się na stronie: www.bip.marcinowice.pl, zakładka: ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź