GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

XLIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  28 grudnia 2021 r. o godz. 12:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XLIV  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XLI/21 z XLI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 listopada 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XLII/21 z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 grudnia 2021 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr XLIII/21 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2022
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 12. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2022
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Wolne wnioski i oświadczenia
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 17. Zamknięcie sesji

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 28 grudnia 2021 r. od godz. 12:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice.

Posiedzenie wspólnej Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 8:30 w sali wielofunkcyjnej w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach,
ul. Tadeusza Gajcego 8.

Informacje dotyczące sesji znajdą Państwo na stronie: www.bip.marcinowice.pl, zakładka: ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź