GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

X SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

w dniu  16 lipca 2019 r.  o godz. 9:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

X SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr IX/19 z IX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 czerwca 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (X/61/19)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Marcinowice (X/…/19)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r. (X/…/19)
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Wolne wnioski i oświadczenia
 12. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 13. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu  15 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/    Artur Fiołek

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź