GminaMarcinowice

Home / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w 2023 r.

 

Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań w 2023 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz.U. 2022 r poz.  1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr  LV/318/22 Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Wójt Gminy Marcinowice ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2023 r.

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Oferty można składać do 6 lutego 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na http://bip.marcinowice.pl/?id=1433

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź