GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Wniosek na zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

 

Gmina Marcinowice przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla, paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (węgla typu groszek/orzech lub ekogroszek luz) aby zapewnić naszym mieszkańcom możliwość zakupu  po preferencyjnych cenach.

Aby dokonać zakupu od gminy Marcinowice  należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Marcinowice lub elektronicznie.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski na zakup?

Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Marcinowice.

Wniosek o Zakup Paliwa Stałego

Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

  1. papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Marcinowice, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 – 15.00, wtorek: 7.00 – 17.00, piątek: 7.00-13.00
  2. elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi: „Wyślij pismo ogólne” https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne na adres „Gmina Marcinowice”. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:

Podpisem kwalifikowanym lub

Profilem Zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ile ton węgla będzie można kupić ?

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 roku. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić po 1 stycznia 2023 roku.

Kto może złożyć wniosek na zakup węgla?

Zgodnie z ustawą, do zakupu węgla od gminy Marcinowice po preferencyjnych cenach, są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Marcinowice, którzy:

  1. otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego
  2. nie złożyli wniosku o dodatek węglowy ale przed 11 sierpnia 2022 roku:
  3. złożyli Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła.
  4. złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

Wniosek do pobrana:

Wniosek o Zakup Paliwa Stałego

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź