GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

UWAGA ROLNICY! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje

W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

 

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

 

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła i świń

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.

W 2023 roku wprowadzono także dodatkowy limit zużycia paliwa rolniczego dla hodowców trzody chlewnej. Dotychczas mogli z niego korzystać tylko producenci bydła.

Hodowcy bydła do wniosku muszą załączyć również zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w kwietniu 2023 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego oraz umawianie wizyt w celu weryfikacji wniosku lub potwierdzenia kopii faktur – możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 74 850 34 83 wew. 23.

W celu usprawnienia wypłat podatku akcyzowego – prosimy w miarę możliwości o wpisywanie na wniosku 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832)

OSWIADCZENIE-SKLADAJACEGO-WNIOSEK-O-UZYTKOWANYCH-LUB-DZIERZAWIONYCH-GRUNTACH.pdf 2023

Wzór_wniosku_akcyza_2022

zestawienie-faktur.docx 2023

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź