GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Uwaga! 30 czerwca mija termin składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Ceeb)

 

Uwaga!

Obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Ceeb)

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji mija:

  • 30 czerwca 2022 r. w przypadku budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.,
  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła i spalania paliw, gdy zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie – przez stronę ceeb.gov.pl wykorzystując profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód;
  • w wersji papierowej – wypełniony dokument składając osobiście w budynku Urzędu Gminy lub wysyłając listem.

Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia skutkuje karą grzywny.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych na www.gunb.gov.pl

Złożenie deklaracji online https://ceeb.gov.pl/

Załączniki do pobrania:

 

Deklaracja-B-budynki-niemieszkalne

Deklaracja-A-budynki-mieszkalne (1)

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź