GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Uszczelniamy system gospodarki odpadami-zweryfikuj swoją deklarację

W związku ze stale rosnącą ilością odpadów komunalnych na terenie Gminy Marcinowice i uszczelnianiem systemu gospodarki odpadami, w najbliższym czasie każda złożona deklaracja zostanie szczegółowo zweryfikowana.

kosz na śmieci

Weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

– dokumenty meldunkowe,

– dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,

– dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli,

– dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,

– dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy i inne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w liczbie osób zamieszkujących należy niezwłocznie złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, pokój nr 3, tel. 74/850-34-86.

Wzór deklaracji można znaleźć na naszej stronie internetowej – TUTAJ.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości zostanie naliczona opłata do 5 lat wstecz wraz z odsetkami.

Dziękujemy uczciwym Mieszkańcom, którzy wywiązują się z obowiązku płacenia za śmieci.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź