GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Urząd Gminy w Marcinowicach-zmiany w przyjmowaniu interesantów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu, od dnia 13 października 2020 r. do odwołania ulegają zmianie zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Marcinowice.

Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie lub mailowo.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na parterze w sali nr 1 przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w urzędzie.

Szczegółowy wykaz telefonów i numerów biur pracowników Urzędu Gminy Marcinowice znajduje się poniżej.

E-mail:gmina@marcinowice.pl

Tel. 74 85 85 226, numer wewnętrzne:

  NR WEWNĘTRZNY NR POKOJU
WÓJT 33
SEKRETARZ 33
SEKRETARIAT 33 21
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 42
REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I OŚWIATY
KIEROWNIK (OŚWIATA, BIURO RADY GMINY) 39 19
DOWODY OSOBISTE 37 24
PRZETARGI, NGO 37 25
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, STRAŻE POŻARNE 35 26
INFORMATYK 35 26
REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KIEROWNIK 27 5
INWESTYCJE 36 12
UTRZYMANIE DRÓG, OŚWIETLENIE 21 4
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 21 4
GOSPODARKA KOMUNALNA 43 3
REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK 34 10
ROLNICTWO, DZIERŻAWY, AKCYZA, OCHRONA ŚRODOWISKA 23 11
REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW
SKARBNIK GMINY 40 27
PODATKI I OPŁATY 31 29
ROZLICZENIA PODATKÓW I OPŁAT 31 29
CZYNSZE I OPŁATY 31 29
GOSPODARKA ODPADAMI-OPŁATY 30 28
KSIĘGOWOŚĆ 30 28
KADRY 29 18

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź