GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Uroczyste otwarcie drogi dojazdowej do gruntów rolnych zrealizowanej z zadania pt. „TWORZYJANÓW-STRZELCE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

8 listopada 2019r. na terenie gminy Marcinowice nastąpiło uroczyste otwarcie drogi dojazdowej do gruntów rolnych zrealizowanej z zadania pt. „TWORZYJANÓW-STRZELCE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Zakresem rzeczowym objęto:

– roboty ziemne na odcinku 1,920 km.

– ścinanie i karczowanie krzaków

– podbudowa z kruszywa łamanego,

– skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

– nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych

– ścieki z kostki kamiennej

– pobocza

Łączna wartość zadania 612 739,11 zł. natomiast dofinansowanie z Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opiewa na kwotę 403 200,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma Colas Polska Sp. z o.o.

W odbiorze udział wzięli: Poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń, Przewodniczący Rady Gminy Artur Fiołek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwona Wiśniewska oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Waldemar Krzyśków, Proboszcz Parafii w Strzelcach  Marcin Czchowski, Radni, Sołtysi, Przedstawiciele firmy Colas Polska, Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Janina Kuta oraz mieszkańcy wsi.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź