GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Bez kategorii / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Transport do punktów szczepień dla osób mających trudności w tym osób niepełnosprawnych

Od 15 stycznia rozpocznie się organizacja transportu do punktów szczepień w Gminie Marcinowice. Każdy mieszkaniec mający trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień może zgłosić potrzebę bezpłatnego dowozu telefonicznie w Urzędzie Gminy Marcinowice.

Zainteresowani bezpłatnym transportem mogą zgłaszać się pod numerem telefonu 606 886 694 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Transport przeznaczony jest dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  •  mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź