GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Administrator 2

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców-gdzie uzyskać wsparcie

Przypominamy, że przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej" oraz Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

  • Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób
  • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
  • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  • Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.
  • Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy

Szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

  • Bezpośrednie wsparcie finansowe
  • Pośrednie wsparcie finansowe
  • Koordynacja działań pomocowych
  • Wsparcie doradcze

Szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Pakietu GospodarczegoPowiatowego Urzędu Pracy.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź