GminaMarcinowice

Home Strona startowa

spotkanie informacyjne

Odwołany termin spotkania w sprawie wariantów przebiegu korytarzy A4 i S5

Informujemy, że spotkanie informacyjne w sprawie prezentacji wstępnych wariantów przebiegów korytarzy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa oraz drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka S8 - Bolków S3, które miało się odbyć 11.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy zostało odwołane. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani po uzyskaniu przez Urząd Gminy informacji od organizatorów.

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne w dniu 28.10.2019r. w Wałbrzychu

Szanowni Państwo, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 28 października 2019 r. dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na rozwój działalności, produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (tj. Instytucja Organizująca Konkurs) organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu dotyczącego Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP) mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź