GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Administrator 2

Szkoły przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach i Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach przygotowywane są do powrotu dzieci w nowym roku szkolnym 2020/2021. W obiektach wdrażane są zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Okres wakacyjny wykorzystano również do bieżących prac remontowych.  

Dezynfekowane są meble, zabawki i powierzchnie. Czyszczone są urządzenia na placach zabaw i boiska sportowe. W czasie wakacji wykonano drobne remonty pomieszczeń, odmalowano sale lekcyjne, dokonano przeglądów technicznych budynków. 

W szkole w Strzelcach wykonano częściowy remont dachu, rozpoczęto konserwację barierek balustrad za zewnątrz budynku. 

W szkole w Marcinowicach wyremontowano schody ewakuacyjne zewnętrzne, naprawiono i uszczelniono kominy w starym budynku szkoły, naprawiono balkon i wymieniono rynny, częściowo wymienione zostały kafle w hali sportowej. Dla uczniów zamówiono niezbędne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”. W Szkole Podstawowej w Marcinowicach trwają prace związane z nadaniem szkole imienia.

Gminne placówki pozyskały z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia automatyczne dyspensery z płynem do dezynfekcji rąk. Urządzenia zostały zamontowane przy wejściu do budynków i płyny do dezynfekcji rąk. Każda z placówek zapoznała się z wytycznymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii. Trwają prace związane z dostosowaniem warunków i procedur przewozu dzieci do szkół zgodnie z obowiązującymi w komunikacji publicznej wytycznymi.

Placówki planują aby apele, uroczystości, konkursy, zebrania z rodzicami odbywały się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Informacje na temat godzin rozpoczęcia roku szkolnego można uzyskać bezpośrednio w szkołach lub na stronach internetowych placówek.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź